AKVpracpravo.cz - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

http://www.akvpracpravo.cz/cz/download/1404042671/ 

21. 5. 2020 - 9. odborná konference k pracovnímu právu - TEMA: NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020

Aktuálně:

 

 

16. 4. 2020 Seminář - Agenturní zaměstnávání od A do Z, přednáší zástupci AKV, APA a SÚIP 

Aktuálně: 

 

 

 

 

Další novinky

Připravované konference a semináře

O asociaci

Asociace je odborným občanským sdružením fyzických a právnických osob působících v oblasti kolektivního vyjednávání a v souvisejících oborech, zejména práva pracovního, sociálního zabezpečení, financí a ostatních ekonomických a sociálních vztahů.

Základním cílem a posláním Asociace je rozvoj a zvyšování úrovně kolektivního vyjednávání, kolektivních smluv i dalších forem vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců a pracovních vztahů vůbec, jako předpoklad dosažení a udržení sociálního smíru, v zájmu prosperity zaměstnavatelských subjektů, a tím i zlepšování pracovních a životních podmínek zaměstnanců.

+ více informací

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2020 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů