AKVpracpravo.cz - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

 

13. prosinec 2021 pondělí Hybridní seminář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup) - 9-14,30 hodin, CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, Freyova ulice, Praha-Vysočany lze se účastnit jak prezenčně na místě, tak online

 

 

Dne 13. listopadu 2021 nás navždy opustil dlouholetý tajemník a hospodář AKV, Ing. Ivan Čerbák.

Bude nám chybět jako kamarád a kolega.

Věnujte mu prosím tichou vzpomínku

 

 

Úterý 18. leden 2022 - Hybridní seminář PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA a aktuality v ní - CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, Freyova ulice, Praha Vysočany - lze se účastnit jak prezenčně na místě, tak online

 

Další novinky

O asociaci

Asociace je odborným občanským sdružením fyzických a právnických osob působících v oblasti kolektivního vyjednávání a v souvisejících oborech, zejména práva pracovního, sociálního zabezpečení, financí a ostatních ekonomických a sociálních vztahů.

Základním cílem a posláním Asociace je rozvoj a zvyšování úrovně kolektivního vyjednávání, kolektivních smluv i dalších forem vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců a pracovních vztahů vůbec, jako předpoklad dosažení a udržení sociálního smíru, v zájmu prosperity zaměstnavatelských subjektů, a tím i zlepšování pracovních a životních podmínek zaměstnanců.

+ více informací

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2021 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů