AKVpracpravo.cz - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

 

18 března 2021, 26.01.2021, 20. 10. 2020 Seminář - Novela Zákoníku práce s důrazem na problematiku Dovolené, přednáší zástupci AKV a MPSV - podruhé přesunut v důsledku Nouzového stavu a omezení konání akcí dle Nařízení vlády ČR. ZRUŠEN PO VYHLÁŠENÍ DALŠÍHO NOUZOVÉHO STAVU VLÁDOU ČR NA BŘEZEN 2021

 

Další novinky

O asociaci

Asociace je odborným občanským sdružením fyzických a právnických osob působících v oblasti kolektivního vyjednávání a v souvisejících oborech, zejména práva pracovního, sociálního zabezpečení, financí a ostatních ekonomických a sociálních vztahů.

Základním cílem a posláním Asociace je rozvoj a zvyšování úrovně kolektivního vyjednávání, kolektivních smluv i dalších forem vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců a pracovních vztahů vůbec, jako předpoklad dosažení a udržení sociálního smíru, v zájmu prosperity zaměstnavatelských subjektů, a tím i zlepšování pracovních a životních podmínek zaměstnanců.

+ více informací

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2021 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů