3. Odborná konference k pracovnímu právu

UPŘESNĚNÍ PROGRAMU

3. ODBORNÉ KONFERENCE K PRACOVNÍMU PRÁVU
Aktuality a výkladové problémy v uplatňování zákoníku práce a souvisejících právních předpisů

Místo a čas konání:

Středa 28. května 2014 od 9:15 do 14:30 hodin
CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE,
Freyova ulice, Praha 9
(bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská)


PROGRAM KONFERENCE


Obsahová náplň konference:

Zveme Vás na v pořadí již třetí ročník konference k pracovnímu právu, kterou spolupořádá časopis Práce a mzda z nakladatelství Wolters Kluwer a Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (dále jen „AKV“).
Náplní konference budou aktuální otázky pracovněprávních vztahů, legislativní novinky a jejich aplikace v praxi, připravované změny a dopady právních předpisů do vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Velký prostor bude věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.

PROGRAM KONFERENCE
Již potřetí Vás zveme na odbornou konferenci k aktuálním otázkám pracovního práva, pořádanou společně AKV a časopisem Práce a mzda (nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR). Letos jsme pro Vás vybrali následující témata, která přednesou tito lektoři:
1. JUDr. Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce MPSV: NOVELY ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE
- problematika osob zdravotně postižených se zaměřením na osoby zdravotně znevýhodněné,
- změna povinnosti mít kopie pracovních smluv na pracovišti (§ 136) a povinnosti zaměstnance prokazovat údaje (§ 132)
- sdílené zprostředkování zaměstnání a dočasné přidělování osob zdravotně postižených
- snižování administrativní zátěže zaměstnavatelů v rámci čerpání příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti
- změna výše sankce za umožnění výkonu nelegální práce
- přestupky a správní delikty při neposkytnutí součinnosti kontrolnímu orgánu namísto pořádkových pokut

2. JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV: ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PRO PORUŠENÍ PRACOVNÍ KÁZNĚ A PRO NEUSPOKOJIVÉ PRACOVNÍ VÝSLEDKY A DALŠÍ MOŽNÉ SANKCE
- znaky výpovědního důvodu pro neuspokojivé pracovní výsledky a výpovědních důvodů pro porušení povinností zaměstnance („pracovní kázně“)
- rozlišování hlediska, důsledky vadného rozlišení
- posuzování stupně intenzity porušení pracovní kázně
- možnost snížení mzdy či platu za závady v práci, zákaz pokut

3. JUDr. Bohuslav Kahle, čestný člen AKV: NEDOSTATKY PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVY V PRAXI
- pracovní poměry na dobu určitou
- dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr
- odměňování
- kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy

4. JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokát a člen Kolegia expertů AKV: AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRACOVNÍ DOBY
- rozvržení versus rozvrh pracovní doby, problematika vyrovnávacích období
- práce přesčas, kratší pracovní doba a jiná vhodná úprava pracovní doby
- nepřetržité odpočinky v týdnu a mezi směnami
- specifika pracovní doby ve vazbě na home-office, pracovní cesty, výkon
práce na DPČ a DPP atd.

5. Diskuse

Po vystoupení každého lektora bude možné položit dotazy. V závěru konference bude prostor na další dotazy a diskusi. Účastníci obdrží písemný materiál.
 

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Základní cena konference činí 2 700 Kč + 21% DPH = 3 267 Kč.
Členové AKV a předplatitelé produktů Wolters Kluwer mají zvýhodněnou cenu, a to pouze 1 890 Kč + 21% DPH = 2 287 Kč.
(UPOZORNĚNÍ: Členové AKV uvedou do poznámky, či slevového kódu toto: „cq4792ft8n“!)

Cena semináře zahrnuje:
• kurzovné + bonusovou kartičku
• občerstvení
• podkladové materiály a psací pomůcky
• vybraná aktuální čísla časopisů nakladatelství Wolters Kluwer
• slevy na vybrané publikace
• Certifikát ze školení

PŘIHLÁŠKA

Závaznou přihlášku proveďte nejpozději do 14. 5. 2014, přes tyto webové stránky:
• www.obchod.wkcr.cz/seminare
 

Platební podmínky a organizační pokyny Vám budou zaslány před konáním akce.

KONTAKTY

AKV: tajemník Ing. Ivan Čerbák, mobilní spojení 724 288 218.
Wolters Kluwer zákaznické oddělení 246 040 400

 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2020 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů