AKTUALITY, JUDIKATURA A VÝKLADOVÁ STANOVISKA AKV K ZÁKONÍKU PRÁCE

Zveme Vás na


seminář

 


AKTUALITY, JUDIKATURA A VÝKLADOVÁ STANOVISKA AKV K ZÁKONÍKU PRÁCE
(vybrané okruhy)


 


Místo a čas konání:

ve středu 15. února 2017 od 9.00 do 14.30 hodin
v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE,
Freyova ulice, Praha 9
(bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská)

 

 

 

 

Seminář je určen vedoucím pracovníkům a soukromým podnikatelům, per-sonalistům, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, pra-covníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dal-ším zájemcům, zabývajícím se problematikou pracovněprávních vztahů.


PROGRAM SEMINÁŘE

Pracovněprávních vztahů se dotkla novela občanského zákoníku, provedená záko-nem č. 460/2016 Sb., a jsou projednávány další významné změny zákoníku práce. I přesto existuje řada okruhů právní úpravy, u nichž se změny nenavrhují nebo jen dílčí a které vytvá-řejí výkladové problémy, s nimiž si praxe často neví rady (slovy jedné personalistky: „každý právník říká něco jiného“). Cílem semináře je jednak stručně seznámit s aktualitami v legislativě, ale hlavně s judikáty soudů a výkladovými stanovisky AKV k vybraným okru-hům problémů. Kolegium expertů AKV přijímá tato výkladová stanoviska ke sporným otáz-kám několikrát ročně a jsou publikována na internetové stránce AKV www.akvpracpravo.cz a v časopisu Práce a mzda.
Jako lektoři na semináři vystoupí osvědčení odborníci:
JUDr. Bořivoj ŠUBRT, předseda AKV, který bude seminář i moderovat, a
JUDr. Petr BUKOVJAN, lektor a poradce v oblasti pracovního práva, člen KE AKV,
kteří se budou zabývat následujícími tématy:
• Přijatá novela občanského zákoníku a související novela ZP, novela zákona o ob-chodních korporacích ve věci zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách, stručně o dalších projednávaných změnách.
• Problematika skončení pracovního poměru.
• Souběh funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace a zaměstnance.
• Pracovní doba a doba odpočinku, včetně práce přesčas a v noci.
• Dovolená (z různých úhlů pohledu).
• Překážky v práci.
• Odměňování (příplatky, splatnost, forma výplatní pásky ....).
• Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
• Vysílání na pracovní cesty.
Lektoři odpoví na dotazy účastníků. Účastníci obdrží podkladový materiál.
 

Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2001
Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení.
IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH

• Cena semináře zahrnuje: kurzovné, občerstvení, podkladové materiály, vybrané aktuální číslu Práce a mzda
Závazně se lze přihlásit nejpozději do 8.2.2017 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127 ,74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).
 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2020 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů