Hybridní seminář 18. leden 2022 úterý - PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA a aktuality v ní - Hotel Clarion, Praha-Vysočany

 

 


Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů
www.akvpracpravo.cz

 

Zveme Vás na
hybridní seminář

PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA
a aktuality v ní


Místo a čas konání: 18. leden 2022 úterý 
od 9.00 do 14.30 hodin v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE,
Freyova ulice, Praha 9 (bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská) - lze se účastnit na místě prezenčně nebo online. 

Přednášející:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV a
Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., předseda Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J.E. Purkyně
Oba jsou členy poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství


PROGRAM SEMINÁŘE

Přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese),
Zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách) a práce na její novelizaci
Základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel, riziko ohrožení zdraví (profesní riziko)
Pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS, změny časových normativů ve vyhlášce
Smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva, povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
Vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům
Institut pověřeného poskytovatele
Pracovnělékařské prohlídky vstupní při vzniku zaměstnání (včetně zákoníku práce), vstupní při změně práce, periodické, mimořádné a výstupní (změny novelou vyhlášky), jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky
Lékařské prohlídky pro práci v noci
Pracovnělékařské prohlídky podle zvláštních právních předpisů (zejména řidiči z povolání a drážní doprava – novela vyhlášky v roce 2019)
Jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr
Úprava pro agenturní zaměstnance
Mladiství a žáci
Financování (vč. vstupních prohlídek)
Lékařské posudky, výpis ze zdravotnické dokumentace
Platnost a právní účinky posudku, opravné prostředky a jejich důsledky, možnost vzdát se opravného prostředku
Soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu, aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný)
Posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce, vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
Důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce, povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce, výpověď a převedení na jinou práci
Kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce, možné sankce (změny)
Postup uznávání nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb.včetně Covid 19
Lektoři odpoví na dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2001
Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení.
IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH
Cena semináře zahrnuje: kurzovné, občerstvení a písemný materiál.
Závazně se lze přihlásit nejpozději do 10. ledna 2022 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na adresu AKV semináře Kyjovice 127, 74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ). Z
Pokud máte zájem o online seminář sdělte nám to prosím do 4. ledna 2022. Při dostatečném počtu zájemců tento seminář zorganizujeme jako hybridní – presenční i online forma

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2021 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů