NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů
www.akvpracpravo.cz

Zveme Vás na
seminář


NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE


Místo a čas konání:

v úterý 20. ŘÍJNA 2020 od 9.00 do 14.30 hodinv CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE,
Freyova ulice, Praha 9 (bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská)

PROGRAM SEMINÁŘE

Novela Zákoníku práce, ptázky dovolené, pracovní doby, odměňování.

Jako lektoři na semináři vystoupí přední odborníci:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, který bude seminář i moderovat 
Doc. JUDr. Hůrka, náměstek ministryně práce pro legislativu MPSV ČR

Účastníci obdrží podkladový materiál, a to včetně vzorové žádosti o povolení, vzoru Dohody o dočasném přidělení, Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Pokynu k dočasnému přidělení či osnovy BOZP. Lektoři odpoví na dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2003
Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení.
IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH
• Cena semináře zahrnuje: kurzovné, občerstvení a písemný materiál.
• Závazně se lze přihlásit nejpozději do 3.10.2020 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127, 74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák). 
• Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2020 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů