PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

Zveme Vás na


seminář

 


PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY
novela zákona a vyhlášky, postupy a standardy

 


Místo a čas konání:

v pondělí 12. prosince 2016 od 9.00 do 14.30 hodin
v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE,
Freyova ulice, Praha 9
(bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská)

 

 

 

 


Seminář je určen vedoucím pracovníkům a soukromým podnikatelům, lékařům, personalistům, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce a orgánů ochrany veřejného zdraví i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou pracovněprávních vztahů a zdravotních služeb.


PROGRAM SEMINÁŘE

Problematika Pracovnělékařské prohlídky a s nimi související služby se od dubna 2013 provádějí podle zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách a prováděcí vyhlášky k němu č. 79/2013 Sb. V současné době je Parlamentem ČR projednávaná závažná novela zákona a s ní i související novela zákoníku práce a připravována i novela uvedené vyhlášky. V době konání semináře bude projednávání zřejmě již dosti pokročilé. Účinnost lze očekávat v průběhu 1. pololetí 2017.

Jako lektoři na semináři vystoupí spoluautoři publikace „Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (nakladatelství ANAG Olomouc, 2015):

JUDr. Bořivoj ŠUBRT, předseda AKV (bude seminář i moderovat) a

prof. MUDr. Milan TUČEK, CSc., předseda Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně, kteří objasní

- postup a pravidla pro kategorizaci prací, souvislost s pracovnělékařskými prohlídkami,
- obsah pracovnělékařských služeb (PLS) podle zákona a vyhlášky a jejich rozsah, včetně poradenství a dohledové činnosti poskytovatele PLS, změny,
- obsah smluv zaměstnavatelů s poskytovateli PLS,
- systém pracovnělékařských prohlídek, standardy, jak postupovat u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, možnost vysílání zaměstnanců k registrujícím poskytovatelům, změny,
- vydávání pracovnělékařských posudků, vč. potřeby výpisu ze zdravotnické dokumentace, nové potvrzení o nezměněném zdravotním stavu,
- posudkové závěry, souvislost s dočasnou pracovní neschopností a s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, nové požadavky zákona a související problémy,
- opravné prostředky, eventualitu soudního řízení, souvislost s nejnovější judikaturou Nejvyššího soudu a změny zákona,
- nová právní úprava vstupních prohlídek, včetně změny ZP,
- další pracovněprávní souvislosti – pracovní volno, důsledky neprovedení prohlídky, vyřazení zaměstnance z práce a jeho propuštění,
- lékařské prohlídky žáků a studentů, mladistvých, zaměstnanců pracujících v noci (zásadní navržená změna) a některých profesí, změny
- poškození zdraví z práce – postup uznávání nemocí z povolání,
- kontrolní a sankční působnost krajských hygienických stanic (novela zákona o ochraně veřejného zdraví z r. 2015) a inspekce práce.

Lektoři odpoví na dotazy účastníků. Účastníci obdrží podkladový materiál.
 

Účastnický poplatek činí za osobu 2200 Kč, u členů AKV pouze 1200 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2005
Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení.
IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH

• Cena semináře zahrnuje: kurzovné, občerstvení, podkladové materiály, vybrané aktuální číslu Práce a mzda
Závazně se lze přihlásit nejpozději do 6.12.2016 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127 ,74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).
 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2020 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů