PRACOVNÍ DOBA A PŘEKÁŽKY V PRÁCI

Místo a čas konání:

ve středu 14. března 2018 od 9.00 do 14.30 hodin

v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE,
Freyova ulice, Praha 9
(bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská)


Seminář je určen vedoucím pracovníkům a soukromým podnikatelům, personalistům, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou pracovněprávních vztahů.

PROGRAM SEMINÁŘE

Ačkoliv nebyla loni přijata připravovaná větší novela zákoníku práce, a v dané problematice (u překážek v práci) nastaly jen některé dílčí změny, je problematika pracovní doby a překážek v práci trvale aktuální. Setkáváme se s řadou nejasností u zaměstnavatelů a někdy i s porušováním právní úpravy. Účelem semináře tak bude vysvětlit právní úpravu a správný postup zaměstnavatelů a upozornit na některá rizika, která mohou vést k uložení pokuty ze strany orgánů inspekce práce nebo k soudním sporům.
Jako lektoři na semináři vystoupí:
JUDr. Bořivoj ŠUBRT, předseda AKV (bude seminář i moderovat) a
JUDr. Petr BUKOVJAN, člen Kolegia expertů AKV

B. Šubrt se zaměří na:

• režimy rozvržení pracovní doby (rovnoměrné, nerovnoměrné, pružné a konto)
• co je vyrovnávací období a jak je vhodné či nevhodné jej stanovit
• jak počítat tzv. fond pracovní doby pro její rozvržení a zúčtování mzdy či platu
• práci přesčas a její odlišení od směn
• jak přistupovat k svátkům pro účely rozvrhu směn
• přestávky v práci, bezpečnostní přestávky, nepřetržité odpočinky mezi směnami a v týdnu
• evidenci odpracované doby
• služební dobu u zaměstnanců ve státní službě
• pracovní dobu u DPP a DPČ

P. Bukovjan vysvětlí:

• pojem „překážka v práci“ a její rozdíl s neomluvenou absencí
• spojitost překážek v práci s pracovním volnem a náhradou mzdy (platu) za dobu jeho trvání
• základní parametry a problémy u vybraných překážek v práci – mateřská a rodičovská dovolená (včetně zařazení po návratu z nich a možnosti souběžné výdělečné činnosti), vyšetření a ošetření ve zdravotnickém zařízení, darování krve, pracovnělékařská prohlídka, pracovní volno ve vazbě na dlouhodobou péči (od 1. 6. 2018), atd.
• povinnost zaměstnance k oznámení a prokázání překážek v práci
• specifika překážek v práci u pružného rozvržení pracovní doby a konta pracovní doby
• vliv překážek v práci na jiné pracovněprávní instituty (např. zkušební dobu, dovolenou nebo rozvázání pracovního poměru)
• uplatnění překážek v práci u zaměstnanců na DPČ a DPP.


Účastníci obdrží podkladový materiál. Lektoři odpoví na dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2001
Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení. IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH
• Cena semináře zahrnuje: kurzovné, občerstvení, vybrané aktuální číslu Práce a mzda
Závazně se lze přihlásit nejpozději do 7.3.2018 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127 ,74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).
 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2022 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů