VÝKLAD OBECNÉHO NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) a vnitrostátní úprava

VÝKLAD OBECNÉHO NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) a vnitrostátní úprava


Místo a čas konání:

ve čtvrtek 10. května 2018 od 9.00 do 14.30 hodin

v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE,
Freyova ulice, Praha 9
(bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská)

 

Seminář je určen vedoucím pracovníkům a soukromým podnikatelům, personalistům, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou pracovněprávních vztahů.
PROGRAM SEMINÁŘE

Ode dne 25. května 2018 bude účinné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), takže při zpracování a ochraně osobních údajů bude nutné postupovat podle něj. V této souvislosti je projednáván související český zákon o zpracování osobních údajů, který nahradí dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Seminář bude zaměřen na osobní údaje pracovněprávní povahy, zpracovávané zaměstnavateli, nikoliv tedy na osobní údaje například pro obchodní vztahy.

Jako lektoři na semináři vystoupí:

Mgr. et Mgr. Vít ZVÁNOVEC, vedoucí oddělení legislativního Úřadu pro ochranu osobních údajů a
JUDr. Bořivoj ŠUBRT, předseda AKV (bude seminář i moderovat)

V. Zvánovec vysvětlí následující:

• základní principy a cíle právní úpravy ochrany osobních údajů
• působnost GDPR a návrh zákona o zpracování osobních údajů - změny oproti stávající úpravě
• práva a povinnosti při zpracování osobních údajů zaměstnavatelem
• kdy musí být ustaven pověřenec pro ochranu osobních údajů
• aktuální otázky ochrany osobních údajů ve vztahu k dosavadní judikatuře se zvláštním důrazem na stanovisko WP-29 č. WP249 z 8. června 2017 a rozsudek ESLP Bärbulescu v. Rumunsko (GC) z 5. září 2017
• hrozba sankcí podle GDPR a nového českého zákona

B. Šubrt se zaměří na:

• výklad právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí zaměstnanců v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti
• nové skutkové podstaty přestupků (od 29. 7. 2017) na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců v zákoně o inspekci práce a hrozba sankcí, kamerové systémy, vyžadová-ní některých údajů od zaměstnanců (výpisy z rejstříku trestu a dalších)

 

Lektoři odpovědí na dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2002
Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení. IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH
• Cena semináře zahrnuje: kurzovné, občerstvení, vybrané aktuální číslu Práce a mzda
Závazně se lze přihlásit nejpozději do 4.5.2018 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127 ,74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).
 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2022 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů