AKVpracpravo.cz - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

28. listopad 2022 pondělí 9-14,30 hod.- Seminář Novela vyhlášky MZdr k  pracovnělékařským službám - CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE****, Freyova ulice, Praha-Vysočany, přednášet budou JUD. Bořivoj Šubrt, předseda AKV a Mgr. Matyáš Fošum, vrchní ministerský rada, Ministerstvo zdravotnictví.

Aktuálně: 28.11. 2022

 

13. prosince 2022 úterý 09 - 14,30 hod.- seminář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z a novela zákona O ZAMĚSTNANOSTI A zÁKONÍKU PRÁCE(problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup) v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, Freyova ulice, Praha Vysočany

Aktuálně: 13.12.2022

 

Dne 13. listopadu 2021 nás navždy opustil dlouholetý tajemník a hospodář AKV, Ing. Ivan Čerbák.

Bude nám chybět jako kamarád a kolega.

Věnujte mu prosím tichou vzpomínku

04. - 05. listopad 2022 pátek a sobota od 17 hodin Kolegium expertů AKV v Kolíně - dvoudenní výjezdní zasedání odborného orgánu AKV, Kolegia expertů, tradičně prezenčně na podzim v prostorách Hotelu Therezia v Kolíně. Jeho výsledkem jsou Stanoviska AKV k pracovněprávním otázkám. PROBĚHLO

Aktuálně: 04.-05.11.2022

 

Další novinky

12. 01. 2023

O asociaci

Asociace je odborným občanským sdružením fyzických a právnických osob působících v oblasti kolektivního vyjednávání a v souvisejících oborech, zejména práva pracovního, sociálního zabezpečení, financí a ostatních ekonomických a sociálních vztahů.

Základním cílem a posláním Asociace je rozvoj a zvyšování úrovně kolektivního vyjednávání, kolektivních smluv i dalších forem vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců a pracovních vztahů vůbec, jako předpoklad dosažení a udržení sociálního smíru, v zájmu prosperity zaměstnavatelských subjektů, a tím i zlepšování pracovních a životních podmínek zaměstnanců.

+ více informací

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2023 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů