13. prosince 2022 seminář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z

 

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, Asociace pracovních agentur a Státní úřad inspekce práce

(www.akvpracpravo.cz a www.apa.cz a www.suip.cz)

Vás zvou na seminář

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z
včetně chystané novely Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce
(problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup)

Místo a čas konání: úterý 13. prosince 2022 od 9.00 do 14.30 hodiny v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE****, Freyova ulice, Praha 9, stanice metra B Vysočanská OC Fenix)

Seminář je určen vedoucím pracovníkům agentur práce a soukromým podnikatelům provozujícím tyto agentury, zájemcům o podnikání v agenturním zaměstnávání, personalistům a vedoucím pracovníkům firem, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou zprostředkování zaměstnání jak z pohledu agentury práce, tak objednávající firmy-uživatele jejich služeb.

PROGRAM SEMINÁŘE
V praxi firem i agentur práce se vyskytují stále nejasnosti i při posuzování běžných situací spojených se zprostředkováním zaměstnání. To je u nás rozsáhle regulováno zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce. Česká právní úprava platí 22 let, prošla mnohými novelizacemi. Poslední velmi tvrdou v průběhu července 2017, kdy přišlo během pouhých 3 měsíců o licenci 544 legálních agentur práce, tj. 40% agenturního trhu. S nimi se ocitli v problému nelegálního zprostředkování a zaměstnávání i jejich klienti z řad firem a agenturních zaměstnanců. Problematiku probereme od založení agentury práce, přes běžný provoz, styk s klienty z řad firem i uchazečů o práci až po plnění všech povinností. Ukážeme správnou praxi při sjednávání obvyklých smluvních dokumentů a řešení trojstranného vztahu firma/uživatel – agentura práce – agenturní/zprostředkovaný zaměstnanec. Ve světle nejnovější soudní judikatury, přestupků na poli agenturního zaměstnávání a hrozících postihů. Rozlišíme praktiky zastřeného agenturního zaměstnávání, jak poznat legální agenturu. Dílčí novela z roku 2021 totiž zavedla tvrdé postihy v řádech milionů korun pro firmy, objednávající služby nelegálů.

Jako lektoři na semináři vystoupí přední odborníci:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, bude seminář i moderovat, zaměří se na úpravu agenturního zaměstnávání vyplývající ze Zákoníku práce
Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur, 1. místopředseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, spolumajitel a jednatel agentury práce s 32 letou tradicí, probere praktickou stránku založení a fungování agentur práce s klienty dle zákona o zaměstnanosti
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce a ředitel odboru inspekčních činností, probere nejčastější pochybení v agenturním zaměstnávání ze strany firem i agentur práce a příklady z inspekční činnosti včetně hrozících postihů.

Lektoři se zaměří zejména na tyto otázky:
• postavení agenturního zaměstnance v zákoníku práce, jeho práva a povinnosti, zásada rovného odměňování a ostatních pracovních podmínek s „kmenovými“ zaměstnanci
• vztah agentur práce a firem-uživatelů jejich služeb podle zákoníku práce, povinnosti subjektů
• pracovně lékařské služby a prohlídky pro agenturní zaměstnance
• povinná smluvní dokumentace a její náležitosti vyplývající ze zákoníku práce
• podmínky nutné pro založení agentury práce v případě zprostředkování a poradenství, plus dočasné přidělování, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
• osoba odpovědného zástupce, požadavky, nároky, práva a povinnosti, hrozby
• proces vydání povolení agentuře práce, působnost GŘ ÚP, MV ČR, MPSV ČR, vzorové povolení, metodika, nejčastější chyby
• průběh spolupráce firem-uživatelů s agenturou práce a vztahy s agenturními zaměstnanci
• plnění povinností agenturou práce a hrozby odejmutí povolení
• zastřené agenturní zaměstnávání, nejčastější příklady obcházení či porušování zákonů
• příklady postihů a správné praxe při řešení běžných situací v agenturním zaměstnávání
• činnost a působnost Státního úřadu inspekce práce a dalších orgánů na poli agenturního zaměstnávání (Úřady práce, Policie ČR, Finanční úřady, ČSSZ a další)
• chystané novely Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti pro agenturní trh práce.

Lektoři zodpoví dotazy účastníků.

Účastníci obdrží podkladový materiál, a to včetně vzorové žádosti o povolení, vzoru Dohody o dočasném přidělení, Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Pokynu k dočasnému přidělení či osnovy BOZP. Lektoři zodpoví dotazy účastníků.
Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848/0300 , variabilní symbol: 2003. Do zprávy uveďte název přihlášeného. Jiný způsob platby není možný. IČ AKV 45770689, AKV není plátcem DPH.
• Cena semináře zahrnuje kurzovné, podkladové materiály a občerstvení.
Závazně se lze přihlásit a UHRADIT POPLATEK nejpozději do 09.12.2022 na e-mailové adrese seminare@akvpracpravo.cz. Dotazy mobil 603 497 106 (tajemník Ing. Burkovič)
• K vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce Vaše fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ). JINÝ ZPŮSOB PLATBY NENÍ MOŽNÝ. IČ AKV 45770689. AKV není plátcem DPH.

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů