22. NÁRODNÍ KONFERENCE O KOLEKTIVNÍMVJEDNÁVÁNÍ A PRACOVNÍCH VZTAZÍCH

Zveme Vás na na každoroční, nyní již

22. NÁRODNÍ KONFERENCI O KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ A PRACOVNÍCH VZTAZÍCH

Místo a čas konání

v pondělí 13. října 2014 v 9.15 – 14.30 hodin
v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE
Freyova ulice, Praha 9
(bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská)

 


PROGRAM KONFERENCE

Opět po roce se sejde tradiční konference, zaměřená především k aktuálním otázkám kolektivního vyjednávání mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi, popřípadě k dalším aktuálním otázkám pracovněprávních vztahů, včetně připravovaných změn. Jako každoročně, jsou i letos na konferenci pozváni představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí a odborových a zaměstnavatelských centrál. Očekáváme i jejich zásadní vystoupení.


Konference bude tématicky zaměřena na:

1) PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V PRACOVNÍM PRÁVU, včetně zákoníku práce a řešení evidence odborových a zaměstnavatelských organizací, na zkušenosti s řešením kolektivních pracovních sporů a rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně.
Vystoupí host konference – Mgr. Pavel KNEBL, vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání Ministerstva práce a sociálních věcí.

2) ŠIROKÝ VÝKLAD PRAVIDEL KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ, UZAVÍRÁNÍ KOLEKTIVNÍCH SMLUV A MOŽNOSTÍ JEJICH OBSAHU s upozorněním na problémové otázky
Vystoupí JUDr. Bořivoj ŠUBRT, předseda AKV.

3) ZKUŠENOSTI TPCA Kolín (Toyota Peugeot Citroën Automobile) S KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍM.
Vystoupí PhDr. Jan PEŠEK, personální ředitel.

4) Dotazy a diskuse k aktuálním otázkám přípravy nových kolektivních smluv a k jejich obsahu.

 

Tak jako v minulých letech, je očekávána účast zástupců předních českých firem, podnikových odborových organizací i předních odborníků na danou oblast.

Účastnický poplatek činí za osobu 2200 Kč, u členů AKV pouze 1200 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 4001
Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení.
IČ AKV: 45770689, AKV není plátcem DPH

Cena semináře zahrnuje:
• kurzovné
• občerstvení
• podkladové materiály
• vybrané aktuální číslu Práce a mzda

Závazně se lze přihlásit nejpozději do 6.10.2014 na adresu AKV semináře Kyjovice 127 ,74768 Kyjovice. Přihlásit se lze rovněž na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz, mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce IČ a DIČ.
.


 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2023 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů