ROZVAZOVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU a další aktuality v pracovním právu 2018/2019

Zveme Vás na


seminář

 


ROZVAZOVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
a další aktuality v pracovním právu 2018/2019
 


 


Místo a čas konání:

ve středu 12. prosince 2018 od 9.00 do 14.30 hodin
v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE,
Freyova ulice, Praha 9
(bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská)

 

 

 

Seminář je určen vedoucím pracovníkům a soukromým podnikatelům, personalistům, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou pracovněprávních vztahů.
 

PROGRAM SEMINÁŘE

V praxi firem se vyskytují stále nejasnosti při rozvazování pracovního poměru ze strany zaměstnavatelů. Seminář má poukázat na tyto problémy a správné řešení, a to i ve světle nejnovější soudní judikatury. Kromě toho se výklad zaměří i na některé jiné aktuální otázky, zejména v oblasti pracovní doby a odměňování.
Jako lektoři na semináři vystoupí přední odborníci, členové Kolegia expertů AKV:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, který bude seminář i moderovat
Mgr. Ondřej Chlada, advokát – AK Randl Partners, s. r. o.

Lektoři se zaměří zejména na tyto otázky:
• dlouhodobé ošetřování člena rodiny od června 2018 a související změny v zákoníku práce, včetně u dovolené
• přehled způsobů skončení pracovního poměru, právní forma a její vady (zdánlivost vs. ne-platnost)
• výpovědní důvody ze strany zaměstnavatele s důrazem na:
• organizační změny
• dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti (zvláště pak z důvodu pracovního úrazu a nemoci z povolání), výpověď vs. převedení na jinou práci
• neuspokojivé pracovní výsledky
• porušení povinností a stupně jeho intenzity
• okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele a zaměstnance
• zrušení ve zkušební době
• uplynutí sjednané doby určité
• zákazy výpovědi a výjimky z nich
• neplatné rozvázání pracovního poměru
• skončení právního vztahu, založeného DPP a DPČ
• chyby zaměstnavatelů v posuzování pracovní doby a práce přesčas
• chyby v oblasti odměňování
Účastníci obdrží podkladový materiál. Lektoři odpoví na dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2004
Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení.
IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH

• Cena semináře zahrnuje: kurzovné, občerstvení, vybrané aktuální číslu Práce a mzda
Závazně se lze přihlásit nejpozději do 6.12.2018 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127 ,74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).
 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2023 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů