23. NÁRODNÍ KONFERENCE O KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ A PRACOVNÍCH VZTAZÍCH

Zveme Vás na každoroční, nyní již

 

23. NÁRODNÍ KONFERENCI
O KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ A PRACOVNÍCH VZTAZÍCH

 

Místo a čas konání

v úterý 20. října 2015 v 9.00 – 14.30 hodin
v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE
Freyova ulice, Praha 9
(bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská)

 

PROGRAM KONFERENCE

Opět po roce se sejde tradiční konference, zaměřená především k aktuálním otázkám kolektivního vyjednávání mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi, popřípadě k dalším aktuálním otázkám pracovněprávních vztahů. Jako každoročně, jsou i letos na konferenci pozváni představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí a odborových a zaměstnavatelských centrál. Očekáváme i jejich zásadní vystoupení.

Konference bude tématicky zaměřena na:

1) VÝKLAD PRAVIDEL KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ KOLEKTIVNÍCH SMLUV, včetně řešení kolektivních pracovních sporů a rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
Nakladatelství Wolters Kluwer, a. s. vydalo v roce 2014 knihu „Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář“, jehož autoři výklad na konferenci přednesou, a to
Prof. JUDr. Petr TRÖSTER, CSc., vysokoškolský učitel Právnické fakulty UK Praha a
Mgr. Pavel KNEBL, vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání Ministerstva práce a sociálních věcí.
Publikaci bude možné na konferenci i zakoupit.

2) K NĚKTERÝM AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM PŘÍPRAVY KOLEKTIVNÍCH SMLUV NA ROK 2016 a k problematice KOLEKTIVNÍCH DOHOD PRO ZAMĚSTNANCE VE STÁTNÍU SLUŽBĚ
JUDr. Bořivoj ŠUBRT, předseda AKV

3) ZKUŠENOSTI Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR S KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍM v příspěvkových organizacích a v podnikatelských subjektech a nově i ve správních úřadech o kolektivních dohodách.
Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ, místopředsedkyně OS, členka výboru AKV

4) Dotazy a diskuse průběžně

Tak jako v minulých letech, je očekávána účast zástupců předních českých firem, podnikových odborových organizací i předních odborníků na danou oblast.


Účastnický poplatek činí za osobu 2200 Kč, u členů AKV pouze 1200 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 4001
Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení.
IČ AKV: 45770689, AKV není plátcem DPH

• Cena semináře zahrnuje: kurzovné, občerstvení, vybrané aktuální číslo Práce a mzda
Závazně se lze přihlásit nejpozději do 15.10.2015 na adresu AKV semináře Kyjovice 127 ,74768 Kyjovice. Přihlásit se lze rovněž na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz, mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce IČ a DIČ.
.


 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2023 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů