Kolegium expertů

 

KE AKV - Kolegium Expertů AKV

Je odborný poradní orgán AKV složený z významných odborníků - členů AKV zabývající se především výkladem právních předpisů, teoretickými a koncepčními otázkami v oblasti působnosti AKV:

Beroušek Petr PhDr. berousek@vse.cz
Bognárová Věra JUDr. bognarova.adv@cbox.cz
Brůha Dominik JUDr. bruha@akbr.cz
Bukovjan Petr JUDr. petr.bukovjan@email.cz
Burkovič Radovan Ing. prezident@apa.cz
Břenková Ivana Ing. Brenkova.Ivana@cmkos.cz

  

 

Cempírková

 

 

 

 

Cuc

Eva

 

 

 

 

Radek

JUDr.

 

 

 

 

Mgr.

eva.cempirkova@skoda-auto.cz

 

 

 

 

radek.cuc@seznam.cz

  Csölle Zdeněk Mgr.Bc. zdenek.csolle@vzp.cz
Čerbák Ivan Ing. Zesnul 13.11.2021. Věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

Dufalová

 

 

 

Dvořáková

Zuzana

 

 

 

Vladislava

JUDr.

 

 

 

DIS.

dufalova@akbr.cz

 

 

 

dvorakova@fidoskontakt.cz

Erenyi Tereza JUDr. LL.M. tereza.erenyi@prkpartners.com

Filařová Nucová 

 

 

 

Fuka

Irena

 

 

 

Jindřich

Mgr. 

 

 

 

Mgr.

irena.filarovanucova@gmail.com

 

 

 

jfuka@csob.cz

Grossmann Ivo Mgr. grossmann@uzo.cz

Hamplová

 

 

 

Havlík

 

 

 

Hejhal

Tereza

 

 

 

Antonín

 

 

 

Zdeněk

Mgr.

 

 

 

JUDr., Ph.D.

 

 

 

JUDr.

Tereza.Hamplova@skoda-auto.cz

 

 

 

AHavlik@cpoj.cz

 

 

 

zdenek.hejhal@hrad.cz

 

 Horecký

 

 

 

Hůrka

 Jan

 

 

 

Petr

JUDr. Ph.D.

 

 

 

Prof. JUDr. Ph.D

 Jan.horecky@law.muni.cz

 

 

 

hurka@prf.cuni.cz

Chlada Ondřej   ondrej.chlada@dlapiper.com
Chládková Alena Ing. ag@infos.cz
Chudarková Hedvika JUDr. hedy.chudarek@centrum.cz
Janoušek Michal Mgr. MA. mgr.michaljanousek@seznam.cz

Janšová

 

 

 

Janšta

Marie

 

 

 

Lukáš

Mgr.

 

 

 

JUDr. MBA

marie.jansova@legalite.cz

 

 

 

Lukas.Jansta@skoda-auto.cz

Jasanská Ladislava Mgr. ladislava@jasanska.com
Náhlíková Kaletová Romana Mgr. aknahlikova@seznam.cz
Kalvoda Aleš Mgr. ales.kalvoda@oip.cz
  Makarová Martina Mgr.  kovarikova-mar@gmail.cz
Márová Anna JUDr. amara@attorney.cz
Nikolaeva Petra Mgr. LLM petra.nikolaeva@cez.cz
   Lindová  Jana  JUDr. PaeDr. jlindova@mediatel.cz
  Odrobinová Veronika Mgr. veronika.odrobinova@dhplegal.com
Páralová Alena Ing. paralovaalena@gmail.com
Pavlátová Jarmila Doc.JUDr. CSc. pavlatov@kpp.zcu.cz

 

Peškar

 

 

 

Pichrt

Michal

 

 

 

Jan

JUDr. Bc.

 

 

 

prof. JUDr. Ph.D.

peskar@randls.com

predseda@akvpracpravo.cz

 

 

 

pichrt@prf.cuni.cz

 

Prouzová Michaela   michaela.prouzova@abpeople.cz

Procházka

 

 

 

Randlová

Tomáš

 

 

 

Nataša

Mgr.

 

 

 

JUDr. Ph.D.

tomas.prochazka@aegislaw.cz

 

 

 

randlova@randls.com

  

Rybová  Andrea  Bc.  Andrea.rybova@skoda-auto.cz
Sochorová Petra JUDr. PhD. petra.sochorova@noerr.com
Suchá Barbora Mgr. barbora.sucha@cz.eylaw.com
Šafařík Jiří   jirkasafa@seznam.cz
Škubal Jaroslav JUDr. jaroslav.skubal@prkpartners.com

 

 Šturmová

 

 

 

 Jitka

 

 

 

 Ing. PhD. MBA

 

 

 Jitka.Sturmova@skoda-auto.cz

 

Šubrt Bořivoj JUDr.

Zesnul 5.8.2023. Věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

         
Valentová Renata Mgr. valentova.renata@dosia.cz
Valíček Adam JUDr., MBA valicek@pracovni-pravo.cz
Valíčková Irena JUDr., MBA valickova@pracovni-pravo.cz
  Vejsada Daniel Mgr. Daniel.Vejsada@prkpartners.com
Veselý Petr  JUDr. petr.vesely@nomika.cz
Vojíková Šárka   sarka.vojikova@volny.cz
   Vrajík  Michal  Mgr.  michal.vrajik@akvrajik.cz
Vysokajová Margerita doc.JUDr.,CSc. vysokajo@prf.cuni.cz

 Stav ke dni 18. ledna 2024

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů