Jednání Kolegia expertů

Oficiální stanoviska KE AKV ve vztahu k jednotlivým sporným ustanovením zákonů naleznete po jejich zpracování pod příslušnými odkazy na stránkách "Stanoviska".

Přehled jednání Kolegia expertů AKV do 02/2016, novější viz stránka "Připravujeme":

2024

114  V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A     A K V   (XXXII.) - Praha 18. 1. 2024

2023

113  V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A      A K V  (XXXI.) - Kolín 10. - 11. 11. 2023

112  V Ý K L A D O V Á      S T A N O V I S K A      A K V  (XXX.) - Mladá Boleslav 25. 04. 2023

 

2022

111  V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A     A K V  (XXIX.) - Kolín 04. - 05. 11. 2022

 

2021

110  V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A     A K V  (XXVIII.) - Kolín 12. - 13. 11. 2021

109 Připomínky AKV k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb.


2020

108   V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V  (XXVII.) - online 08. 12. 2020

107 Mimořádné výkladové stanovisko z 5. 11. 2020 Právní povaha mimořádných odměn ve zdravotnictví v souvislosti s COVID-19 - online

2019

106 V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V   (XXVI.) Kolín 15. a 16. 11. 2019

105 Připomínky AKV k novelám ZP a zákona o zaměstnanosti (červenec 2019)

104 Výkladová stanoviska ke skončení pracovního poměru (květen 2019)

103 V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V  (XXV.)

102. ZÁPIS Z JENDÁNÍ KE AKV 12. BŘEZNA 2019

101. V Ý K L A D O V Á     S T A N O V I S K A     A K V (XXIV.)

2018

100. V Ý K L A D O V Á S T A N O V I S K A A K V (XXIII.)

2017

99. V Ý K L A D O V Á S T A N O V I S K A A K V (XXII.)

98. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA EXPERTŮ AKV 3. 11. 2017 - 2. ČÁST

97. Z Á P I S Z J E D N Á N Í K O L E G I A E X P E R T Ů A K V 3. 11. 2017

96. V Ý K L A D O V Á S T A N O V I S K A A K V (XXI.) včetně doplňku 2016

1.jednání 2. 2. 2016 Výstupy naleznete pod odkazem Výkladová stanoviska XVIII.
2015      
2.jednání 24.10.2015 Výstupy naleznete pod odkazem Výkladová stanoviska XVII.
1.jednání 3. 2. 2015  Výstupy naleznete pod odkazem Výkladová stanoviska XVI.
2014      
3. jednání 17.12. 2014 Výstupy naleznete pod odkazem Výkladová stanoviska XV.
2. jednání 7. - 8. 11. 2014 Výstupy naleznete pod odkazem Výkladová stanoviska XV.
1. jednání 4. 2. 2014  
       
2013      
2. jednání 18. -19. 10. 2013 Výstupy naleznete pod odkazem Výkladová stanoviska XII./A. a B.  
1. jednání 6. 2. 2013
 
2012
2. jednání 11. 4. 2012  
1. jednání 30. 1. 2012  
2011
2. jednání  4. - 5. 11. 2011  
1. jednání  2. 2. 2011  
2010
3. jednání  24. 8. 2010   výstupy z jednání naleznete ve stanoviscích 1., 2. a 3. zaslaných MPSV v rámci připomínkového řízení k novele zákoníku práce a dalším návrhům zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními   
2. Jednání  20. 4. 2010   
1. Jednání  2. 2. 2010   
2009 
2. Jednání  16. – 17. 10. 2009    
1. Jednání  5. 2. 2009   
2006
1. Jednání  15. – 16. 9. 2006  
2005
1. Jednání  1. 2. 2005  
2004
2. Jednání  17. 6. 2004 Věcná východiska pro zpracování návrhů přidělených segmentů nového zákoníku práce  
1. Jednání  19. 5. 2004  Vysílání zaměstnanců v rámci EU
Pracovní poměry na dobu určitou
Konkurenční doložka
2003 - 2001
7. Jednání 19. 6. 2002 Informace o novém zákoníku práce a zákonu o pracovně lékařské péči
Právní postavení řidičů tzv. referentských vozidel
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při pronájmu provozovny
Možnost snížení mzdy při porušení pracovní kázně
6. Jednání 8. 1. 2002 jednání expertní skupiny MPSV pro zpracování zásad nového ZP
příprava věcného záměru zákona o inspekci
příprava věcného záměru zákona o pracovně lékařské péči
závodní preventivní péče
5. Jednání 3. 12. 2001 Příprava nového kodexu
Zákon o zdravotní péči
Volby zástupců zaměstnanců do dozorčích rad
 
4. Jednání 23.5. 2001 vymezení působnosti příslušného odborového orgánu
kvórum pro platnost voleb zástupců zaměstnanců do rady zaměstnanců
nároky dlouhodobě uvolněných odborových funkcionářů
poskytování hmotné kompenzace při sjednání konkurenční doložky
požadavek na jmenování na funkční období 
 
3. Jednání 24.4. 2001  programové okruhy pro výkladovou konferenci
budoucí úprava soukromého práva, vztah zákoníku práce a občanského zákoníku
místo výkonu práce, pravidelné pracoviště, cestovní náhrady
neopodstatněné sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou
způsob výplaty mzdy
 
2. Jednání 3.4. 2001  souběh bezpečnostních přestávek a přestávek na jídlo a oddech
rozvrh pracovní doby při jejím nerovnoměrném rozvržení
pružná pracovní doba a omezení délky směny 9 hodin
délka týdenní pracovní doby při dvousměnném a třísměnné nepřetržitém provozu
zkrácené délka pracovní doby před a po novele ZP
zachování výše mzdy při zkrácení pracovní doby novelou ZP
podmínky pružné pracovní doby v KS
půlden dovolené ve vztahu k přestávce v práci
nepřetržitý odpočinek v práci a přesčasová práce
vyrovnávací období pro celkový limit práce přesčas
zaměstnanci orgánů územních a samosprávných celků
 
1. Jednání 5.3. 2001 osobní údaje zaměstnance - zákon o ochraně osobních údajů za účasti zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů
souhlasy s vysíláním na pracovní cesty
ochrana zákazem výpovědi v době trvalé péče o děti do 3 let
zvýšení odstupného o násobky dané necelým číslem
vzájemné střídání zaměstnanců při směnné režimu
sdělování údajů o mzdě ve vazbě na zákon o ochraně osobních údajů
vztah občanského práva a zákoníku práce
poskytování přestávek na jídlo a oddech při přesčasové práci
diskriminační podmínky pro poskytování navýšeného odstupného
 
       

 

 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů