Zákoník práce

2019

Připomínky AKV k novelám ZP a zákona o zaměstnanosti (červenec 2019)

 

2018

 

 

   
Připomínkové řízení k novele zákoníku práce        
PŘIPOMÍNKY k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
     

PŘIPOMÍNKY k návrhu Nařízení Vlády o minimální mzdě

na https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB3QAMAG7
do 26. 8. 2018 vč. na adresu bsubrt@razdva.cz
 

       
N á m ě t y

pro případnou novelu zákoníku práce
29. března 2018

     

2016

PŘIPOMÍNKY k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
 

 

2015

       
N á v r h y a n á m ě t y
na koncepční novelu zákoníku práce
a zákona o inspekci práce
     
S T A N O V I S K O
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
     
2014        
P ř i p o m í n k y
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů ze dne 27. 6. 2014
 
     
2013        
         
2012        
Stanoviska k novele zákoníků práce ze dne 120201        
2011        
Stanoviska zejména k novele zákoníku práce ze dne 111104-05        
P ř i p o m í n k y k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ze dne 110408        
P ř i p o m í n k y k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ze dne 110401        
2010        
NÁMĚTY NA PŘIPRAVOVANOU NOVELU ZÁKONÍKU PRÁCE 101023        
Připomínky AKV k NZP 100825 1.        
Připomínky AKV k NZP 100825 2.        
Připomínky AKV k NZP 090422        
Souhrn námětů na novelu ZP 070305        
Stanoviska KE AKV k některým výkladovým problémům NZP - 070301        
Změny výpočtu srážek ze mzdy v roce 2007        
Stanoviska KE AKV k některým výkladovým problémům NZP - 061210        
Stanoviska KE AKV k některým výkladovým problémům NZP - 060915-16        
Výpočty pro porovnání redukce průměrného výdělku pro účely náhrady mzdy při pracovní neschopnosti, podle metodiky AKV a metodiky MPSV        
VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU A NĚKTERÉ DALŠÍ OTÁZKY POSKYTOVÁNÍ NÁHRADY MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI (stanovisko KEAKV - 061030)        
N á m ě t y na novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce - 060826        
Stanovisko k NZP - §24 z 060309        
Návrhy AKV promítnuté do současného znění návrhu novely ZP a doprovodného zákona        
(dopisem ministru Škromachovi)        
Stanovisko AKV k návrhu ZP 051102        
Podklad k diskusi na 13. Národní konferenci        
Porada k vypořádání zásadních připomínek k návrhu zákoníku práce
(informativní zápis z jednání)
       
Stanovisko AKV k návrhu ZP 050301        
Navrhované partie nového kodexu :          
Péče o zaměstnance         
Průměrný výdělek         
Srážky ze mzdy         
Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků        
Čtenáři naší internetové stránky mohou poslat k těm textům návrhy a připomínky,pokud tak učiní nejpozději do 4. 8. 2004.          
Konečné návrhy AKV:          
Péče o zaměstnance        
Průměrný výdělek        
Srážky ze mzdy        
Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků        
Kolektivní smlouvy        
Pracovní doba        

 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů