O nás

Asociace je odborným občanským sdružením fyzických a právnických osob působících v oblasti kolektivního vyjednávání a v souvisejících oborech, zejména práva pracovního, sociálního zabezpečení, financí a ostatních ekonomických a sociálních vztahů.

Základním cílem a posláním Asociace je rozvoj a zvyšování úrovně kolektivního vyjednávání, kolektivních smluv i dalších forem vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců a pracovních vztahů vůbec, jako předpoklad dosažení a udržení sociálního smíru, v zájmu prosperity zaměstnavatelských subjektů, a tím i zlepšování pracovních a životních podmínek zaměstnanců.
  • usiluje o prohlubování odborných znalostí svých členů i širší odborné veřejnosti,
  • směřuje své aktivity především do oblasti pracovněprávních, sociálněprávních, finančněprávních a ekonomických vztahů, psychologie vyjednávání, jakož i dalších souvisejících oborů, ovlivňujících vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli,
  • spoluvytváří společenské prostředí pro zabezpečení rovnoprávných vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a jejich reprezentanty,
  • rozvíjí i podnikatelské aktivity, zejména v oblasti vzdělávání, popřípadě nakladatelské a vydavatelské činnosti, a finanční výtěžek z nich používá k rozvoji své činnosti; může též plnit funkci zprostředkovatele v kolektivních pracovních sporech,
  • shrnuje a zevšeobecňuje názory a zkušenosti svých členů na problematiku v oblasti svého působení, včetně právní úpravy a informuje o nich zákonodárné a výkonné orgány státu s cílem ovlivnit legislativní proces a přijímání opatření, která jsou v pravomoci těchto orgánů,
  • spolupracuje se státními orgány, zejména s ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, odborovými ústřednami a organizacemi zaměstnavatelů, s vědeckými ústavy, s vysokými školami a s jinými občanskými sdruženími,
  • rozvíjí mezinárodní styky a spolupráci, především s organizacemi se stejným nebo obdobným zaměřením a cíli.

Asociace je nezávislá na politických stranách a hnutích a na podnikatelích.

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů