Stanoviska

2024

115     V Ý K L A D O V Á    S T A N O V I S K A    A K V (XXXIII.) - Mladá Boleslav 17. 4. 2024

114     V Ý K L A D O V Á    S T A N O V I S K A    A K V (XXXII.) - Praha 18. 1. 2024

2023

113     V Ý K L A D O V Á    S T A N O V I S K A    A K V (XXXI.) - Kolín 10. - 11. 11. 2023

112     V Ý K L A D O V Á    S T A N O V I S K A    A K V (XXX.) - Mladá Boleslav 25. 04. 2023

 

2022

111      V Ý K L A D O V Á    S T A N O V I S K A   A K V (XXIX.) - Kolín 04. - 05. 11. 2022

 

2021

110      V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (XXVIII.) - Kolín 12. - 13. 11. 2021                                         

109      Připomínky AKV k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb.                             

2020

108

107

106

V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V    (XXVII.) - online 08. 12. 2020

Mimořádné výkladové stanovisko z 5. 11. 2020 Právní povaha mimořádných odměn ve zdravotnictví v souvislosti s COVID-19 - online

V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V  (XXVI.) Kolín 15. a 16. 11. 2019

2019    
105 Připomínky AKV k novelám ZP  a zákona o zaměstnanosti (červenec 2019)
104 Výkladová stanoviska ke skončení pracovního poměru (květen 2019)
103 V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (XXV.)
102. ZÁPIS Z JENDÁNÍ KE AKV 12. BŘEZNA 2019
101. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (XXIV.)
2018    
100. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (XXIII.)
2017    
99. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (XXII.)
98. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA EXPERTŮ AKV 3. 11. 2017 - 2. ČÁST
97. Z Á P I S   Z   J E D N Á N Í   K O L E G I A   E X P E R T Ů   A K V   3. 11. 2017
96. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (XXI.) včetně doplňku   
2016    
95. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (XX.)
94. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (XIX.)
93. Z Á P I S   Z J E D N Á N Í   K O L E G I A   E X P E R T Ů   A K V   4. 11. 2016
92. P ř i p o m í n k y k návrhu věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
91. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A    A K V (XVIII.)
90. PŘIPOMÍNKY k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
89. Z Á P I S   Z   J E D N Á N Í   K O L E G I A   E X P E R T Ů   A K V   2. 2. 2016
2015    
88. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (XVII.)
88. Z Á P I S   Z   J E D N Á N Í   K O L E G I A   E X P E R T Ů   A K V   23. -24. 10. 2015
87. Vyjádření AKV ze dne 1. 9. 2015 k návrhu MPSV na vypořádání připomínek k novele zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce a dalších zákonů - viz bod 86. níže
86. Návrh vypořádání připomínek k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
85. P ř i p o m í n k y k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
84.

N á v r h y   a   n á m ě t y  na koncepční novelu zákoníku práce a zákona o inspekci práce

83. S T A N O V I S K O   k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,  o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony  
82. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (XVI.)
81. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (XV.)
2014    
80. P Ř I P O M Í N K Y   k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
79. Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev
78. Návrh na změny zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
77. Návrhy na změny exekučního řádu
76. DOPIS ministryni spravedlnosti (Návrh na doplnění připravované novely zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
75. P ř i p o m í n k y   k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ze dne 27. 6. 2014  
74. P ř i p o m í n k y  k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  ve znění pozdějších předpisů ze dne 27. 6. 2014  
73. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (XIV.)
72. DOPIS ministryni spravedlnosti (NÁMĚTY 71. + souběh výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace nebo jeho člena a zaměstnance v pracovněprávním vztahu, pokud jeho druh práce zahrnuje rovněž obchodní vedení společnosti)
71. NÁMĚTY  na změnu právních předpisů, které obsahují zbytečné administrativní překážky zaměstnávání a podnikání 
 70.

 V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (XIII.)

2013    
69. P ř i p o m í n k y  k návrhu zákona, kterým se se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 68. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (XII./B)
 67. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (XII./A)
66.

                                                 

2. SOUHRNNÉ VYDÁNÍ AKTUÁLNÍCH STANOVISEK AKV VYDÁNO PŘI PŘÍLEŽITOSTI 2.ODBORNÉ KONFERENCE AKV + PAM ČERVEN 2013

65.  N á m ě t y  na změnu právních předpisů, které obsahují zbytečné administrativní překážky zaměstnávání a podnikání, přijaté na společném zasedání Výboru a Kolegia expertů AKV dne 10. června 2013 v Praze
64.  P ř i p o m í n k y   k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů ze dne 130524
63.  V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (XI.)
62.  V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (X.)
61.  P ř i p o m í n k y   k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kontrole v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 130128
2012
60.  V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (IX.)
59.  V y j á d ř e n í   k možnostem vnitřního předpisu
58.  P ř i p o m í n k y   k návrhu zákona , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva hmotného
57.  Návrh vyhlášky o pracovnělékařských službách - návrh AKV ze dne 18. 7. 2012
56.  P ř i p o m í n k y   k návrhu věcného záměru zákona o stávce a výluce ze dne 18. 7. 2012
 

SOUHRNNÉ VYDÁNÍ AKTUÁLNÍCH STANOVISEK AKV VYDÁNO PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20-TI LETÉHO VÝROČÍ ZALOŽENÍ AKV ČERVEN 2012

55.  Co novela zákoníku práce nevyřešila ze dne 19. 4. 2012
54.  V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (VIII.)
53.  P ř i p o m í n k y   k návrhu zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů, a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů
52.  STANOVISKO AKV   k povinnosti mít v místě pracoviště mimo jiné kopie dokladů, prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a k působení agentur práce 120415 (dopis adresovaný MPSV)
51.  P ř i p o m í n k y   k návrhu věcného záměru zákona o stávce a výluce 120306
50.  STANOVISKO AKV   k daňovému bonusu a srážkám ze mzdy z 3. března 2012
49.  V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (VII.)
2011
48. V Ý K L A D O V Á    S T A N O V I S K A   A K V (VI.)
47. P ř i p o m í n k y  k návrhu zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
46. P ř i p o m í n k y  k návrhu zákona o specifických zdravotních službách
45. P ř i p o m í n k y  k návrhu zákona o nemocenském pojištění
44. P ř i p o m í n k y  k návrhu zákona o zaměstnanosti
43. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (V.)
42. P ř i p o m í n k y  k návrhu zákona o specifických zdravotních službách
41. P ř i p o m í n k y  k návrhu zákona o některých opatřeních vůči právnickým a fyzickým osobám zaměstnávajícím neoprávněně pobývající státní příslušníky třetích zemí a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
2010
40.  S t a n o v i s k o   k RIA – Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad, týkající se připravované novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
39. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (IV.)
38. Připomínky   k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
37. P ř i p o m í n k y   k návrhu zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů z 101026
36. Připomínky   k NZP v souvislosti s transpozicí novely směrnice EU upravující podmínky pro evropské podnikové rady
35. PŘIPOMÍNKY   k návrhům zákonů, který mění zákoník práce a některé další zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. 8. 2010   
34. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (III.)
33. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (II.)
2009    
32. V Ý K L A D O V Á   S T A N O V I S K A   A K V (I.)
31. ZMĚNA POSKYTOVÁNÍ NÁHRADY MZDY V DOBĚ PRVNÍCH 2 TÝDNŮ NEMOCI NEBO KARANTÉNY (PaM 10/2009)
30. P Ř I P O M Í N K Y  k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a další související zákony
29. Zápis z jednání výboru a kolegia expertů AKV ve ŠKODA AUTO a.s. ze dne 5.2.2009
28. Dopis ministru Nečasovi - Náhrada mzdy v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti a neomluvená nepřítomnost v práci
2008
27. Stanovisko k výpočtům náhrad 081015
26. Stanovisko k zákonu o zaměstnanosti 080114
2007
25. P O Z N Á M K Y   k dokumentu „Legislativní provedení změn návrhů uvedených v příloze dohody SP ČR a ČMKOS
24. Stanovisko k zákonům soc. oblasti 070419
23. Stanovisko k ZP 070419
22. K některým výkladovým problémům ZP - 070412
21. Zelená kniha - pracovní právo - stan. 070402 (zpracovatelé : prof. ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Aleš Kalvoda, JUDr. Nataša Randlová, JUDr. Dominik Brůha, Mgr. Lukáš Krejčí, JUDr. Bořivoj Šubrt a Asociace poskytovatelů personálních služeb)
20. Souhrn námětů na novelu ZP 070305
19. Stanovisko k ZP 070302
2006
18. Stanovisko k práci přesčas
17. Změny výpočtu srážek ze mzdy v roce 2007
16. K některým výkladovým problémům NZP - 061210
15. K některým výkladovým problémům NZP - 060915-16
14. K náhradám mzdy 061109
13. K náhradám mzdy
12. Ke stávce FS ČR
11. K návrhu nového zákoníku práce 060313 - §24, ZP
10. K návrhu nového zákoníku práce 060303
2005
9. K výpočtu úroků
8. K návrhu nového zákoníku práce
7. Dopis ministru Škromachovi ve věci z. č. 120/1990 Sb.
6. K zákonu o zaměstnanosti
5. K agenturnímu zaměstnávání
4. K agenturnímu zaměstnávání
3. K návrhu ZP  
2. K návrhu ZP
1. Dopis ministru Škromachovi ve věci nového ZP  
 2004  
28. K návrhu zákona o nemocenském pojištění
27. Změny právní úpravy čerpání dovolené na zotavenou 2.
26. Úprava pracovní doby v novém ZP
25. K předběžnému návrhu nového ZP
24. Usnesení 12. Národní konference
23. Změny právní úpravy čerpání dovolené na zotavenou 
22. Náměty na pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 527 – vládní návrh zákona o zaměstnanosti
21. Připomínky k návrhu věcného záměru nového ZP
20. Návrh zákona o inspekci práce 
19. Novela zákoníku práce
18. Námět na věcný záměr nového ZP
17. Základní přístupy k právní úpravě nového ZP
16. Připravovaná novela zákoníku práce
15. Extenze kolektivních smluv vyššího stupně
14. Připravovaná novela zákoníku práce
13. Kolektivní vyjednávání pilotů
12. Připravovaná novela zákoníku práce
11. Připravovaná novela zákona o zaměstnanosti
10. Připravovaná novela zákoníku práce
9. Zákon o úřednících územních samosprávních celků
8. Řešení pracovněprávních vztahů v souvislosti s povodněmi
7. věcný záměr zákona o pracovně lékařské péči
6. návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
5. návrh zákona o zaměstnanosti
4. věcný záměr právní úpravy stávky v novém zákoníku práce
3. dohody o srážkách ze mzdy – právní a věcný problém
2. přestávkám v práci a některým dalším otázkám pracovní doby
1. stanoviska k novele zákoníku práce

 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů