4. Odborná konference k pracovnímu právu


UPŘESŇUJÍCI INFORMACE K PŘIPRAVOVANÉ KONFERENCI :

Zveme Vás na v pořadí již čtvrtý ročník konference k pracovnímu právu, kterou spolupořádá časopis Práce a mzda a Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV).
 


Náplní konference budou aktuální otázky pracovněprávních vztahů, legislativní novinky a jejich aplikace v praxi, připravované změny a dopady právních předpisů do vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Velký prostor bude věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.
Lektoři
Na konferenci budou přednášet přední lektoři z oblasti pracovního práva:


JUDr. Petr Šimerka, 1. náměstek ministryně práce a sociálních věcí
Téma – legislativní novinky z MPSV

JUDr. Ljubomír Drápal, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR
Téma - Judikatura z oblasti skončení pracovního poměru, zejména z důvodu organizačních změn a porušení pracovních povinností zaměstnance

JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV
Téma – Odměňování, mzdové systémy, vazba na pracovní dobu
- mzdové systémy, účelové určení složek mzdy, která kritéria jsou vhodná a která nikoliv,
- vztah k rovnosti v odměňování,
- režimy pracovní doby a souvislost s odměňováním,
- zúčtování mzdy a platu podle evidence odpracované doby,
- mzda a plat za práci přesčas a ve svátek a další.

JUDr. Nataša Randlová, Partner v AK Randl Partners
Téma – Přechod práv a povinností a ukončení pracovního poměru a další aktuální otázky
- přechod práv a povinností ve světle současné judikatury NS,
- přeruší uzavřená dohoda účinky přechodu práv a povinností,
- je nabyvatel oprávněn změnit podmínky zaměstnanci, když si to s ním zaměstnanec dohodl,
- dopad ESDU na takovouto změnu podmínek a přerušení účinku přechodu
- problematické aspekty při souběhu skončení pracovního poměru
- pracovní poměr skončí ve stejný den více způsoby – co má větší právní sílu,
- povinnost zaměstnavatele s ohledem na potvrzení o zaměstnání,
- dopady na podporu v nezaměstnanosti,
- dopad zdravotní způsobilosti/nezpůsobilosti zaměstnance na překážky v práci,
- posouzení, zda se jedná o překážky na straně zaměstnavatele nebo zaměstnance,
- povinnost převést zaměstnance podle §41ZP pokud pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost.
 

 

Po vystoupení každého lektora bude možné položit dotazy. V závěru konference bude prostor na další dotazy a diskusi.

Harmonogram:
Přibližný časový plán, který se před konferencí může ještě změnit:
8.45 - 9.15 hod. registrace účastníků konference
9.15 - 14.45 hod. konference
14.45 - 15.00 hod. diskuze a ukončení konference

Cena konference:
Základní cena konference činí 2 700 Kč + 21% DPH = 3 267 Kč.
Členové AKV a předplatitelé produktů Wolters Kluwer mají zvýhodněnou cenu, a to pouze
1 890 Kč + 21% DPH = 2 287 Kč.
Cena zahrnuje:
• kurzovné
• občerstvení
• podkladové materiály a psací pomůcky
• aktuální čísla časopisů nakladatelství Wolters Kluwer
• slevy na vybrané publikace
• certifikát ze školení


Místo konání:
Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Praha 9

Přihlašovat-registrovat se můžete pouze na adrese :
http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/4-odborna-konference-k-pracovnimu-pravu.p1929.html
Kód pro členy AKV je: "KPAM2015"

 

 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů