Hybridní 10. odborná konference k pracovnímu právu -Pracovní právo v době postcovidové -15.10.2021 Praha, CLARION CONGRESS HOTEL nebo online

 

Zveme Vás na hybridní

10. VÝROČNÍ ODBORNOU KONFERENCI K PRACOVNÍMU PRÁVU - Pracovní právo v době postcovidové

která se bude konat

v pátek 15. října 2021 od 9.00 do 16.00 hodin v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, Freyova-945/33, Praha 9 (bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská) nebo online - stačí si u objednávky vybrat požadovanou variantu.

Letošní odborná konference je v pořadí již desátá, VÝROČNÍ, a opět ji společně pořádají AKV a nakladatelství Wolters Kluwer ČR, které je vydavatelem časopisu Práce a mzda.

Zúčastnili byste se konference raději z pohodlí domova? I pro Vás máme připravenou variantu. Konferenci budeme streamovat online, takže si už nyní můžete vybrat, zda se budete chtít potkat s přednášejícími a kolegy, nebo se konference zúčastníte na dálku.

V případě, že by pandemická situace nedovolila prezenční setkaní, proběhne konference pouze v online podobě. Pokud by Vám tato forma nevyhovovala, domluvíme se na vrácení peněz

Covidová doba přinesla do legislativního prostředí pracovního práva množství novinek a změn, se kterými se budeme vypořádávat i v době následující.

Jak bude vypadat nový normál v pracovním právu? Práce z domu je již nyní zcela samozřejmá. Orientujeme se však ve všech souvislostech? Setkáme se brzy ve větší míře s reorganizací firem či přímo propouštěním? Jaký dopad bude mít na zaměstnanost zcela nový institut „kurzarbeit“?

To jsou jen některá z témat, která dnes rezonují odbornou veřejností a vůbec celou společností. Při přípravě jubilejního ročníku konference na ně budeme brát ten největší zřetel.

Již teď je jisté, že se setkáte se špičkovými odborníky na danou problematiku. Pevně věříme, že to bude letos setkání opět osobní. Rezervujete si včas své místo na desátém ročníku Konference k pracovnímu právu.

Bližší informace o konferenci budou průběžně aktualizovány.

Obsah konference a časový program:

9:00-9:15 Zahájení

9:15 - 10:00 Kurzarbeit – nová právní úprava, příspěvek v době částečné práce (novela Zákona o zaměstnanosti) - Mgr. Pavel Dudek, vedoucí oddělení strategií a analýz trhu práce MPSV - Obecné informace o příspěvku, jeho konstrukce a vznik, metodické aspekty, které budou rozhodné pro následnou realizaci (např. způsob měření výpadku pracovní doby či závazků zaměstnavatele na udržení pracovních míst apod.).

10:00-10:15 Přestávka

10:15-12:00 Pracovnělékařské služby a uznávání nemocí z povolání v době covidové a po ní - Mgr. Matyáš Fošum, vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství a zástupce ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR - 1. Pracovnělékařské služby - evaluace principů ochrany veřejného zdraví a ochrany zdraví při práci po dobu realizace protiepidemických opatření na území České republiky proti COVID-19. Evaluovány, v národní i mezinárodní rovině, jsou krizová opatření vlády a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví stanovující v době nouzového stavu či v období pandemické nouze alternativní postupy postupů ochrany veřejného zdraví a principů ochrany zdraví při práci. 2. Nemoci z povolání v covid období - deskripce metodiky procesu posuzování onemocnění covid-19 jako nemoc z povolání (hygienická kritéria), aktuální počty přiznaných onemocnění covid-19 jako nemoc z povolání.
3. Pracovnělékařské služby - JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství - Aktuální otázky pracovnělékařských služeb, příprava novely vyhlášky č. 79/2013 Sb..

12:00-12:30 Oběd

12:30 - 13:30 Judikatura Nejvyššího soudu - JUDr. Miroslav Hromada, soudce stážista u Nejvyššího soudu ČR, senát 21 Cdo, se zaměřením zejména na pracovněprávní spory. Pedagog pracovního práva a práva civilního procesu na Fakultě právnické ZČU v Plzni Aktuální pracovněprávní judikatura Nejvyššího soudu se zaměřením na problematiku rozvázání pracovního poměru.

13:30-13:45 Přestávka

13:45- 14:45 Aktuální poznatky inspekce práce z kontrolní činnosti - Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj - Kontroly v době covidu a jejich transformace v době postcovidové. Akce „Férová práce“ Informace v souvislostech. Aktuální data o kontrolní činnosti v roce 2021. Novela zákona o zaměstnanosti – nelegální agentury práce a přenesení zodpovědnosti na uživatele.

15:00 Ukončení konference

Sleva
Předplatitelé produktů Wolters Kluwer a členové AKV mají 30% slevu!!!
Pro získání slevy uveďte slevový kód (do pole slevový kupón).
Pokud nemáte slevový kód k dispozici => zadejte v objednávce do poznámky: předplatitel / uživatel systému ASPI nebo člen AKV. Sleva bude zohledněna až při fakturaci!

Cena zahrnuje:
kurzovné
dárek (nevztahuje se pro účastníky online podoby konference)
občerstvení
podkladové materiály a psací pomůcky
aktuální čísla časopisů nakladatelství Wolters Kluwer (nevztahuje se pro účastníky online podoby konference)
slevy na vybrané publikace
certifikát ze školení - elektronicky po konferenci

Storno podmínky
Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně obchod@wolterskluwer.cz Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

PŘIHLÁŠKA – ZDE (na stránkách Wolters Kluwer)

KONTAKTY AKV: tajemník Ing. Ivan Čerbák, mobilní spojení 724 288 218.

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů