Novela vyhlášky o pracovně lékařských službách

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

www.akvpracpravo.cz

Vás zve na seminář

Novela vyhlášky o PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH a aktuality v ní

Místo a čas konání: 28. listopad 2022 pondělí od 9.00 do 14.30 hodin v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE****, Freyova ulice, Praha 9, stanice metra B Vysočanská OC Fenix)

Přednášející:
JUDr. Bořivoj Šubrt
, předseda AKV, člen poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství, a
Mgr. Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR.

PROGRAM SEMINÁŘE:
Co přináší Novela vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb. o pracovně lékařských službách, s účinností zřejmě již od 1. ledna 2023? Změny ve světle stávající legislativní úpravy a judikatury.
Změny právní úpravy zdravotní způsobilosti strojvedoucích.
Lektoři současně obšírně proberou přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví, zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese) a související:
- Zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb.
- Základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel, profesní riziko (dříve riziko ohrožení zdraví)
- Pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS, zrušení časových normativů ve vyhlášce a změny právní úpravy
- Smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva, povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
- Vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům
- Institut pověřeného poskytovatele
- Pracovnělékařské prohlídky vstupní při vzniku zaměstnání (včetně zákoníku práce), vstupní při změně práce (změna), periodické (změna), mimořádné (změna) a výstupní (změna), jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky
- Lékařské prohlídky pro práci v noci (změna)
- Pracovnělékařské prohlídky podle zvláštních právních předpisů (zejména řidiči z povolání a drážní doprava – nová vyhláška)
- Jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr
- Úprava pro agenturní zaměstnance
- Mladiství a žáci
- Financování (vč. vstupních prohlídek)
- Lékařské posudky, výpis ze zdravotnické dokumentace
- Platnost a právní účinky posudku, opravné prostředky a jejich důsledky, možnost vzdát se opravného prostředku
- Soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu, aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný)
- Posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce, vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
- Důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce, povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce, výpověď a převedení na jinou práci
- Kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce, možné sankce
- Postup uznávání nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb. včetně Covid 19.
Lektoři zodpoví dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2.400,- Kč, u členů AKV pouze 1.300,- Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu 249804848 / 0300, variabilní symbol 2002. Do zprávy uveďte název přihlášeného. JINÝ ZPŮSOB PLATBY NENÍ MOŽNÝ. IČ AKV 45770689. AKV není plátcem DPH.
• Cena semináře zahrnuje kurzovné, občerstvení a podkladový materiál
• Závazně se lze přihlásit včetně platby nejpozději do 21. listopadu 2022 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz Pro vystavení daňového dokladu uveďte prosím na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů