Seminář 06.12. 2023 - AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z

 

 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, Asociace pracovních agentur a Státní úřad inspekce práce
www.akvpracpravo.cz     www.apa.cz    www.suip.cz

Zveme Vás na seminář

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z 

včetně novel zákoníku práce, projednávané novely zákona o zaměstnanosti a konsolidačního balíčku

(problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup)

 

Místo a čas konání: středa 06. prosince 2023 od 9.00 do 14.30 hodin v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE**** Freyova ulice, Praha 9, stanice metra B Vysočanská, OC Fenix .

Seminář je určen vedoucím pracovníkům agentur práce a soukromým podnikatelům provozujícím tyto agentury, zájemcům o podnikání v agenturním zaměstnávání, personalistům a vedoucím pracovníkům firem - uživatelů, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním i pracovníkům inspekce práce.

PROGRAM SEMINÁŘE

V praxi firem i agentur práce se stále vyskytují chyby i v běžných situacích, spojených se zprostředkováním zaměstnání. Česká právní úprava v zákoně o zaměstnanosti i zákoníku práce prošla za 23 let mnohými novelizacemi. Tvrdou v červenci 2017, kdy přišlo během pouhých 3 měsíců o licenci 544 legálních agentur práce, tj. 40% agenturního trhu. S nimi se ocitli v problému nelegálního zprostředkování a zaměstnávání i jejich klienti z řad firem a agenturních zaměstnanců. Podobná revoluční změna leží v parlamentu i dnes. Novela zákona o zaměstnanosti (další regulace legálního agenturního zaměstnávání), která mají platit od 1.1.2024. Budeme se jí věnovat z hlediska dopadů na agenturní zaměstnávání. Novela zákoníku práce (zejména dohod) je účinná již od 1.10.2023, část od 1.1.2024. Problematiku probereme od legislativního ukotvení agenturního zaměstnávání, přes praktické založení agentury práce, její běžný provoz, styk s klienty z řad firem i uchazečů o práci, až po plnění všech povinností. Ukážeme správnou praxi při sjednávání obvyklých smluvních dokumentů a řešení trojstranného vztahu firma/uživatel – agentura práce – agenturní/zprostředkovaný zaměstnanec ve světle nejnovější soudní judikatury, přestupků na poli agenturního zaměstnávání a hrozících postihů. Rozlišíme praktiky zastřeného agenturního zaměstnávání, jak poznat legální agenturu. Dílčí novela z roku 2021 totiž zavedla tvrdé postihy v řádech milionů korun pro firmy, objednávající služby neagentur.

Jako lektoři na semináři vystoupí přední odborníci:
Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, členka Výboru AKV a Kolegia expertů AKV
, zaměří se na úpravu agenturního zaměstnávání vyplývající ze zákoníku práce a navazující legislativy 
Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur, 1.místopředseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, spolumajitel a jednatel agentury práce s 30 letou tradicí, který bude seminář i moderovat a probere zejména praktickou stránku založení a fungování agentury práce dle zákona o zaměstnanosti
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce a ředitel odboru inspekčních činností, který probere nejčastější pochybení v agenturním zaměstnávání ze strany firem i agentur práce a příklady z inspekční činnosti včetně hrozících postihů.

Lektoři zodpoví dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2900 Kč, u členů AKV pouze 1800 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu 249804848/0300, variabilní symbol: 2023, specifický symbol Vaše IČ nebo počátek rodného čísla. Do zprávy uveďte prosím jméno a příjmení přihlášeného..
IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH
Cena semináře zahrnuje kurzovné, podkladové materiály a občersvení
Závazně se lze přihlásit a UHRADIT POPLATEK nejpozději do 01.12.2023 na výše uvedené konto na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Dotazy mobil 603 497 106 (tajemník Ing. Burkovič)
• K vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce Vaše fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ). JINÝ ZPŮSOB PLATBY NENÍ MOŽNÝ. IČ AKV 45770689. AKV není plátcem DPH.

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů