Seminář ke srážkám ze mzdy a nový OZ. Změny v zákoně o nemocenském pojištění.

Datum Informace  
18. 12. 2013 Seminář ke srážkám ze mzdy a nový OZ. Změny v zákoně o nemocenském pojištění.  

 P O Z V Á N K A

na seminář


SRÁŽKY ZE MZDY A
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
ZMĚNY ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 2014

 

 

 

který se bude konat


ve středu 18. PROSINCE 2013 od 9.15 do 14.30 hodin
v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE,
Freyova ulice, Praha 9
(bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská)

 

 

Seminář je určen personalistům, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, pracovníkům inspekce práce a Úřadu práce ČR i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou pracovněprávních vztahů.

PROGRAM SEMINÁŘE
Nový občanský zákoník (NOZ) a novela zákoníku práce, provedená zákonem č. 303/2013 Sb., s účinností od 1. 1. 2014 významně zasahují též do provádění srážek ze mzdy, a to novou (a ne zcela jasnou) právní úpravou dohod o srážkách ze mzdy. Tak, jako každým rokem, se mění i výše nezabavitelných částek a na základě novely insolvenčního zákona (provedené zákonem č. 294/2013 Sb.) dochází i ke změnám srážek pro účely oddlužení. Dnem 1. 1. 2014 nastanou i významné změny zákona o nemocenském pojištění, poskytování nemocenského a náhrady mzdy ze strany zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě.
Jako lektoři na semináři vystoupí osvědčení odborníci:

JUDr. Bořivoj ŠUBRT, předseda AKV (bude seminář i moderovat), který objasní
- novou právní úpravu dohod o srážkách ze mzdy v NOZ, souvislost se zákoníkem práce, postup u dosavadních dohod,
- novou právní úpravu započtení pohledávek zaměstnavatelem vůči zaměstnanci podle NOZ a novely ZP, souvislosti se srážkami ze mzdy,
- dílčí změny občanského soudního řádu u výkonu rozhodnutí,
- novelu ZP týkající se srážek ze mzdy, důsledek např. na srážení členských příspěvků odborů,
- změnu nezabavitelných částek pro rok 2014,
- některé otázky postupu soudních exekutorů (významné změny od roku 2013, které často nebyly pochopeny, povinnosti plátců mzdy vůči exekutorům),
- změny insolvenčního zákona od 1. 1. 2014 – osobní oddlužení,
- další, zejména problémové otázky posuzování a výpočtu srážek.

JUDr. Jan PŘIB, CSc., pracovník legislativního odboru MPSV se zaměří na:
- přehled právních předpisů, které přinesly změny v nemocenském pojištění,
- nové redukční hranice,
- poskytování nemocenského od 15. kalendářního dne DPN,
- změny v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva (zákon č. 303/2013 Sb.),
- změny vyplývající v nemocenském pojištění ze zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, tj. zejména změny v souvislosti s první etapou jednotného inkasního místa – JIM (rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob, změna podmínek účasti na nemocenském pojištění včetně zrušení tzv. krátkodobého zaměstnání),
- formy podání nebo jiných úkonů v nemocenském pojištění.
Lektoři odpoví na dotazy účastníků.
Účastníci obdrží podkladový materiál.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Časový rozvrh : registrace účastníků: 8.15 - 9.15 hodin, vlastní seminář: 9.15 - 14.30 hodin, Závazně se lze přihlásit nejpozději do 15.12.2013 na adresu AKV semináře Kyjovice 127 ,74768 Kyjovice. Přihlásit se lze rovněž na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz, nebo seminare.akv@volny.cz
mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce IČ a DIČ.
Účastnický poplatek činí za osobu 2200 Kč, u členů AKV pouze 1200 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2008
Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení.
IČ AKV: 45770689, DIČ AKV: CZ 45770689) AKV není plátcem DPH 
 

 

 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů