Seminář k novele ZP v souvislostech s novým občanským zákonem od 1.1. 2014

Datum Informace  
13. 11. 2013 Seminář k novele ZP v souvislostech s novým občanským zákonem od 1.1. 2014  

 

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2014 A
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

který se bude konat

ve středu 13. listopadu 2013 od 9.15 do 14.30 hodin
v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE,
Freyova ulice, Praha 9
(bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská)

 

Seminář je určen vedoucím pracovníkům a soukromým podnikatelům, personalistům, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce a Úřadu práce ČR i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou pracovněprávních vztahů.
Další akci AKV bude seminář 18.prosince 2013 v hotelu Clarion na téma:
Srážky ze mzdy a nový občanský zákoník, změny zákona o nemocenském pojištění 2014.

PROGRAM SEMINÁŘE
Dne 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.). Spolu s ním má nabýt účinnosti i tzv. změnový zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. V tomto zákoně je obsažena i novela zákoníku práce, reagující na nový občanský zákoník (NOZ). Tento zákoník představuje revoluční převrat v soukromém právu. Obsahuje 3 081 paragrafů, mění terminologii a mění dosud vžité postupy. Seznámení se s touto novou právní úpravou bezpochyby nebude jednoduchou záležitostí. Seminář dává důraz na uvedenou novelu zákoníku práce, na objasnění jejího kontextu s NOZ a na ta ustanovení občanského zákoníku, která bude nutné uplatňovat i v pracovněprávních vztazích.
Jako lektoři na semináři vystoupí osvědčení odborníci:

Doc. JUDr. Petr HŮRKA, Ph.D., učitel Právnické fakulty UK Praha, předseda pracovní komise pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Legislativní rady vlády ČR, pracovník Ministerstva práce a sociálních věcí a

JUDr. Bořivoj ŠUBRT, předseda AKV (bude seminář i moderovat)
Lektoři objasní zejména:
- změny v podpůrném použití občanského zákoníku pro pracovněprávní vztahy – která ustanovení již ZP nebude obsahovat, která ustanovení NOZ se pro pracovněprávní vztahy nepoužijí,
- základní zásady soukromoprávních vztahů a pracovněprávních vztahů, jejich souvislost,
- která ustanovení ZP vyjadřují veřejný pořádek a která nikoliv, související nové pojetí odchylování se od zákona, praktické a sporné případy,
- právní jednání namísto právních úkonů, důsledky, výklad obsahu právních jednání,
- nová úprava neplatnosti právních jednání v NOZ a ZP, zdánlivé (bezpředmětné) právní jednání, případy podle novely ZP, uplatnění v soudním řízení, souvislost s kontrolní činností inspekce práce,
- uzavírání pracovních smluv a dohod adhezním způsobem (nový prvek ochrany zaměstnance), předsmluvní odpovědnost dle NOZ,
- počítání času dle NOZ a ZP, nová úprava promlčení a prekluze v NOZ,
- nová ochrana pracovněprávních vztahů mladistvých do 16ti let,
- nová úprava dohod o srážkách ze mzdy a započtení pohledávky,
- některé otázky výkladu ZP, nejnovější výkladová stanoviska AKV,
- další aktuality.

Lektoři odpoví na dotazy účastníků.
Účastníci obdrží podkladový materiál.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Časový rozvrh : registrace účastníků: 8.15 - 9.15 hodin, vlastní seminář: 9.15 - 14.30 hodin, Závazně se lze přihlásit nejpozději do 11.11.2013 na adresu AKV semináře Kyjovice 127 , 747 68 Kyjovice. Přihlásit se lze rovněž na e-mailové adrese:seminare.akv@volny.cz
mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce IČ a DIČ.
Účastnický poplatek činí za osobu 2200 Kč, u členů AKV pouze 1200 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2007
Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení.
IČ AKV: 45770689, DIČ AKV: CZ 45770689) Při odhlášení do uvedeného data, vrátíme zaslaný účastnický poplatek po odečtení režijních a manipulačních nákladů.
AKV není plátcem DPH 
 

 

 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů