Spolupráce se subjekty

Wolters Kluwer, a. s.

– vydavatel časopisu Práce & mzda a provozovatel portálu Mzdová praxe

 Mzdová praxe je komplexní informační servis pro personalisty, mzdové účetní a odborníky na pracovní právo. Jeho součástí je odborný časopis Práce & mzda, vydávaný již od roku 1953.
Časopis vychází za odborné spolupráce s AKV.
http://www.mzdovapraxe.cz/

 

NIOVINKA : Zákon o kolektivním vyjednávání – komentář

Nakladatelství Wolters Kluwer právě vydalo komentář k zákonu o kolektivním vyjednávání. Jeho ambicí je nejen podání vysvětlujícího textu, ale především předložení praktické pomůcky všem, kteří se problematikou kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv, sporů a jejich řešením zaobírají.
V publikaci naleznete výklad zákona, do kterého se promítají dlouholeté zkušenosti autorů nejen z oblasti právní teorie, ale i z podnikatelské sféry – a tedy z vyjednávání podnikových kolektivních smluv, stejně jako kolektivních smluv vyššího stupně. Obojí jak z pohledu zaměstnavatele, tak i z pohledu zástupce zaměstnanců. Kniha by měla všem odborovým funkcionářům usnadnit postup při vyjednávání kolektivních smluv a v případě sporů především zrychlit celý proces při určování zprostředkovatelů a rozhodců tak, aby bylo dosaženo cíle, tj. uzavření kolektivní smlouvy.
Věříme, že publikace bude dobrým pomocníkem i druhé smluvní straně, tj. zaměstnavatelům, kteří často dosud vnímají kolektivní vyjednávání jako obrovskou přítěž a nadměrné administrativní zatížení. Elementární povědomí o vyjednávání by mohlo pozměnit názor smluvních stran, které by se měly vnímat nikoli jako soupeři, ale jako partneři. Pokud k tomu přispěje tato publikace, budeme velmi rádi. Přejeme všem čtenářům jen smírná řešení a dobré partnerské vztahy na pracovištích.

Autoři: prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., Mgr. Pavel Knebl. Cena 299 Kč, 152 s., vazba brožovaná. Publikaci si můžete objednat na obchod.wolterskluwer.cz nebo ji koupíte u svého knihkupce.
 

 

Klub personalistů ČR

Základním posláním a cílem Klubu personalistů ČR je rozvoj lidských zdrojů a jejich řízení v zájmu jejich optimálního využívání ke společnému prospěchu zaměstnavatelů, zaměstnanců i celé společnosti
Klub personalistů ČR připravil na září a říjen také několik akcí, na které je možné se přihlásit na :

http://www.klubpersonalistu.cz/cz/

 

Asociace Pracovních Agentur


APA, založená roku 2001, je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary help). Podmínkou členství v APA je povolení GŘ ÚP ČR ke zprostředkování zaměstnání, přistoupení k Etickému kodexu APA a dodržování Stanov APA.

 

http://www.apa.cz/

 

Asociace Poskytovatelů Personálních Služeb
 

APPS je aktivní seskupení zejména agentur práce, ale i dalších subjektů, které se snaží vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil v České Republice. Není  uzavřenou skupinou velkých agentur, mezi naše členy patří jak nadnárodní společnosti, tak i malé lokální agentury.

http://www.apps.cz/

 

AKV pořádá semináře k pracovnímu právu také na klíč pro firmy a veřejné instituce.

 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů