ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ PO VÝZNAMNÝCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH

Zveme Vás na
seminář


ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ PO VÝZNAMNÝCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH
a první zkušenosti s uplatňováním

 

Místo a čas konání:

ve čtvrtek 13. února 2020 od 9.00 do 14.30 hodin v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE,
Freyova ulice, Praha 9
(bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská)
Seminář je určen členům statutárních orgánů a vedoucím pracovníkům podniků, včetně agentur práce a soukromým podnikatelům včetně těch, kteří provozují tyto agentury, personalistům a vedoucím pracovníkům firem, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti.

PROGRAM SEMINÁŘE
Dne 31. července 2019 nabyla účinnosti významná novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, provedená zákonem č. 176/2019 Sb. tímto zákonem byla novelizována i řada dalších právních předpisů, mimo jiné zákon o azylu a zákon o zaměstnanosti. Zavedeno bylo například mimořádné pracovní vízum, vláda získala zákonné zmocnění pro nastavení kvót pro ekonomickou migraci, byly stanoveny některé povinné integrační prvky k integraci cizinců a některé změny se dotkly i agenturního zaměstnávání cizinců.
Jako lektoři vystoupí:
Ondřej Brychta, pracovník odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, který vysvětlí mimo jiné
• aktuální trendy v oblasti pracovní migrace
• kvóty na zaměstnanecké karty
• vládní migrační programy pro pracovníky ze třetích států
• praktické aspekty žádostí o zaměstnanecké karty
• oznamování změn zaměstnání u držitelů zaměstnaneckých karet
JUDr. Jiří Vaňásek, odborník v oblasti zaměstnanosti (do konce roku 2019 náměstek ministryně práce a sociálních věcí, který se zaměří zejména na
• objasnění novely zákona o zaměstnanosti, provedené změnou zákona o pobytu cizinců
• postup Úřadu práce ČR při posuzování žádostí o zaměstnanecké karty
• spolupráci s orgány inspekce práce při kontrolách zaměstnávání cizinců
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, který bude seminář i moderovat a zaměří se na úpravu zaměstnávání cizinců, vyplývající ze zákoníku práce
 

Účastníci obdrží podkladový materiál.


Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2001
Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení.
IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH
• Cena semináře zahrnuje: kurzovné, občerstvení a písemný materiál.
• Závazně se lze přihlásit nejpozději do na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127, 74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).
 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů