ZRUŠENO - NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE s důrazem na problematiku Dovolené

 

 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů
www.akvpracpravo.cz

Zveme Vás na
seminář

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE s důrazem na problematiku Dovolené

ZRUŠEN PO VYHLÁŠENÍ DALŠÍHO NOUZOVÉHO STAVU VLÁDOU ČR NA BŘEZEN 2021

podruhé přesunut v důsledku Nouzového stavu a omezení konání akcí dle Nařízení vlády ČR na náhradním termín na čtvrtek 18. března 2021 9:00-14:30 hodin Clarion Hotel Praha-Vysočany.

Místo a čas konání:
čtvrtek 18. března 2021 9:00-14:30 hodin Clarion Hotel Praha-Vysočany Freyova ulice, Praha 9 (bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská) v úterý 20. ŘÍJNA 2020 od 9.00 do 14.30 hodinv CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, úterý 26. ledna 2021 9:00-14:30 hodin Clarion Hotel Praha-Vysočany

Seminář je určen vedoucím pracovníkům zaměstnavatelů, personalistům, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou pracovněprávních vztahů. 

PROGRAM SEMINÁŘE

Parlament České republiky přijal významnou novelu zákoníku práce, která byla publikována pod číslem 285/2020 Sb., a to s účinností částečně od 30. 7. 2020 a částečně od 1. 1. 2021. Novela přináší velmi závažné změny v řadě oblastí pracovního práva, a to zejména v oblasti dovolené, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, doručování, pracovních podmínek zaměstnanců vysílaných z jiných členských států EU k výkonu práce do České republiky, průměrného výdělku, překážek v práci a v dalších záležitostech.

Jako lektoři na semináři vystoupí přední odborníci:

Prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., exnáměstek ministryně práce pro legislativu MPSV ČR, aktuálně Náměstek ministra vnitra ČR pro státní službu

JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, který bude seminář i moderovat 

Účastníci obdrží podkladový materiál. Lektoři odpoví na dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2400,- Kč, u členů AKV pouze 1300,- Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2003
Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení.
IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH
Cena semináře zahrnuje: kurzovné, občerstvení a písemný materiál.

Závazně se lze přihlásit nejpozději do 10.03.2021 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127, 74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák). 
• Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).

V případě nemožnosti konání z důvodu omezení vlády ČR bude zvážen přesun termínu nebo konání online.

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů