ZRUŠENO, ZDRAVOTNÍ INDISPOZICE LEKTORŮ A POŘADATELE Seminář Ostrava PRACOVNĚLÉLAŘSKÁ SLUŽBA A LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZAMĚSTNACŮ PO ZMĚNÁCH OD 1.1.2023

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů www.akvpracpravo.cz 

a Společnost pracovního lékařství České lékařské společnosti J.E. Purkyně www.pracovni-lekarstvi.cz

Vás zvou na semináře v Praze, Brně a Ostravě

PRACOVNĚLÉLAŘSKÁ SLUŽBA A LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZAMĚSTNACŮ PO ZMĚNÁCH OD 1.1.2023

Místa a časy konání:

PRAHA - čtvrtek 2. března 2023 od 9.00 do 14.30 hodin v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, Freyova 945/33, Praha-Vysočany (hned nad stanicí metra linky B Vysočanská, OC Fénix, podzemní parkoviště) - PROBĚHL

BRNO – pondělí 13. března 2023 od 9.00 do 14.30 hodin v Hotel AVANTI, Střední 61, Brno (zastávka autobus 67 Sportovní, parkování u hotelu) - ZRUŠENO, ZDRAVOTNÍ INDISPOZICE LEKTORŮ A POŘADATELE

OSTRAVA - úterý 14. března 2023 od 9.00 do 14.30 hodin v Harmony hotel Ostrava, 28. října 170, Ostrava-Mariánské Hory (zastávka tramvají 4, 8, 11, 12 a 18 Dům Energetiky, parkování u hotelu) - ZRUŠENO, ZDRAVOTNÍ INDISPOZICE LEKTORŮ A POŘADATELE

Přednášející:
JUDr. Bořivoj Šubrt
, předseda AKV, člen poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství, a zástupce Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J.E.

PROGRAM SEMINÁŘE:
Novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách s účinností od 1. 1. 2023:
• Zjednodušení dohledové činnosti poskytovatelů PLS,
• Zrušení časových normativů (přílohy č. 1),
• Periodické prohlídky u kategorie 1 a částečně i 2 jako dobrovolné, co dobrovolnost znamená,
• Profesní riziko namísto rizika ohrožení zdraví s povinnými periodickými prohlídkami a změny v něm (vyřazení zaměstnanců škol, činností epidemiologicky závažných a tzv. řidičů – referentů a naopak zařazení 30 rizikových faktorů z kategorie2),
• Příprava novely zákona, týkající se vstupních prohlídek,
• Dílčí změny u prohlídek mimořádných a výstupních,
• Změny u DPP a DPČ,
• Žádost o prohlídku,
• Lékařské posudky a jejich pracovněprávní důsledky (výpovědní důvody), opravné prostředky a možnost vzdání se opravného prostředku,
• Financování.
Lektor odpoví na dotazy účastníků, druhá část programu bude převážně věnována diskusi s účastníky.

Závazně se lze přihlásit a uhradit účastnický poplatek nejpozději do:
Praha 27.02.2023
na e-mailové adrese seminare@akvpracpravo.cz
Brno 08.03.2023 na e-mailové adrese seminare@akvpracpravo.cz
Ostrava 09.03.2023 na e-mailové adrese seminare@akvpracpravo.cz
Pro vystavení daňového dokladu uveďte v přihlášce Vaše fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).
Účastnický poplatek činí za osobu 2.900,- Kč, u členů AKV pouze 1.800,- Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu 249804848 / 0300 variabilní symboly Praha 2301, Brno 2302, Ostrava 2303. Do zprávy prosím uveďte jméno a příjmení přihlášení osoby, případně firmu. Cena semináře zahrnuje kurzovné, občerstvení a oběd, písemný materiál. IČ AKV 45770689, AKV není plátcem DPH.

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů